Sideoversikt Mandag, 17 June 2024

En Lidenskap For Innovasjon

Velkommen til en av de mest avanserte teknologiske FoU- laboratorier i Sentral-Europa.

5.    Andre tjenester

Vi kan også tilby støymåling i forskjellige miljø. Vi kan designe sikkerhetsløsninger som minimerer støy og vibrasjons innvirkning.

Dette inkluderer:
-  Måling av trafikkstøy
-  Måling av akustiske parametere i bygninger
-  Støy i arbeidsmiljø
-  Støy fra ventilasjon
-  Støy fra anleggsområder
-  Vibrasjonsmålinger
-  Analyse og prognoser for støy utslipp
-  Akustiske kart