Sideoversikt Fredag, 19 July 2024

En Lidenskap For Innovasjon

Velkommen til en av de mest avanserte teknologiske FoU- laboratorier i Sentral-Europa.

GRYFITLAB er en gruppe av testlaboratorier innen akustikk, mikroklima og branntester, som består av følgende laboratorier:
1. Brann testing (akkreditering PCA 818 og Notify Body 2253)
2. Akustikk testing (akkreditering PCA)
3. Simulering
4. Innendørs klima laboratorie

Vi tilbyr teknisk -og klassifiseringstester for alle produsenter av ulike bygningsdeler som: dører, porter, vinduer, fasader, vinduer, tak, røyk og brannspjeld. GRYFITLAB sørger for høy kvalitet på tjenester og løsninger for deres utfordringer på våre laboratorier.