Sideoversikt Fredag, 19 July 2024

En Lidenskap For Innovasjon

Velkommen til en av de mest avanserte teknologiske FoU- laboratorier i Sentral-Europa.

Vi tilbyr følgende spekter av tjenester:

1. Tekniske tester

Tekniske tester blir ofte brukt av produsenter for å få verifisert de tekniske parameterer på nyutviklete produkter

[mer]

2. Klassifiseringstester

Brukes til å finne ut hvilke klasser produktet faller inn under, med mål om å få rapport på f.eks. type brannmotstand

[mer]

3. Periodisk tests

Periodisk tests

[mer]

4. . Numerisk simulering

Simulering laboratoriet ufører:
- Evaluering og optimalisering av luftfordelingssystemer under isoterme forhold i

[mer]

5. Andre tjenester

Vi tilbyr også støymåling i forskjellige miljø

[mer]