Mapa serwisu Sobota, 20 lipca 2024

A Passion for Innovation

Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB jest pierwszym prywatnym Laboratorium Badawczo - Rozwojowym w Polsce w dziedzinie akustyki i badań ogniowych.

W skład akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 818) wchodzą następujące laboratoria:
1. Laboratorium Badań Ogniowych (akredytacja PCA)
2. Laboratorium Akustyki (akredytacja PCA)

Poza strukturą zespołu działają również:
3. Laboratorium Komfortu Wnętrz
4. Pracownia Symulacji Numerycznych

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszych laboratoriów i pracowni oraz ze szczegółowym zakresem naszej oferty.


WSPARCIE UE
Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu w ramach nr SPOWKP/2.2.1 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

Więcej informacji o Sektorowym Programie Operacyjnym "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw":

www.parp.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl