Sideoversikt Fredag, 19 July 2024

En Lidenskap For Innovasjon

Velkommen til en av de mest avanserte teknologiske FoU- laboratorier i Sentral-Europa.

AKUSTIKK LABORATORIE

Vårt AKUSTIKK LABORATORIE består av to klangrom.

Vårt akustikk laboratorie utfører en rekke tester:

  • Måling av støyisolering av bygningskonstruksjoner, både i laboratorium og på stedet, i samsvar med internasjonale standarder: verifisering og brukstillatelse målinger (delevegger, tak, vinduer, dører)
  • Måling av støydemping på produkter, seksjoner av bygninger (vinduer, ventilasjonsåpninger, små åpninger, tetting etc.)
  • Måling av fysiske og akustiske parametere for lyd-isolasjon og lyddemping av bygg produkter (lydabsorpsjon, dynamisk rigiditet, fleksibilitet, kompressibilitet, vifte dempere)
  • Måling av klang og lydabsorpsjon i lukkede rom
  • Måling av støy fra maskiner og utstyr (bygg maskiner, vifter etc.)
  • Måling og beregning av trafikkstøy
  • Måling av akustisk trykknivå
  • Miljøbetinget akustikk.


[Vårt tilbud av tjenester.]